HomeDisclaimer

Disclaimer

De website "www.stichtingsamenverder.com" is eigendom van de Stichting Samen Verder, hier verder genoemd SSV. Ondanks de zorg en aandacht die de SSV aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

De SSV kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de SSV.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Natuurlijk stellen we het op prijs als u ons wijst op fouten of tekortkomingen. Mail aan:
webmaster@stichtingsamenverder.com