HomeOver SSVInteressante links

Interessante links


Landelijke ouderenorganisaties:


Veel van de landelijk actieve ouderenbonden, zoals de ANBO, KBO-PCOB en NVOG (Nederl. Ver. Van Organisaties Van Gepensioneerden) worden behandeld en met elkaar vergeleken in de volgende blog:     Vergelijk ouderenbonden


Projecten en/of activiteiten van ouderenorganisaties in Culemborg


Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)

De Stichting is op 23 december 2015 officieel opgericht.

Door het wegvallen van de lokale afdeling van de ANBO is het initiatief ontstaan om in Culemborg een Stichting op te richten met als doel iets te betekenen voor de senioren van Culemborg.

Met dit Senioren Collectief Culemborg willen wij:

  • een brug  slaan voor alle senioren en organisaties in Culemborg die het seniorenbelang/-beleid hoog in het vaandel hebben staan;
  • het aanspreekpunt zijn voor instanties als het om de senioren in Culemborg gaat;
  • activiteiten voor senioren organiseren (b.v. dag/middagreisjes);
  • doelgerichte informatie geven via “De Kijker” en via sociale media.

Een belangrijke vraag: om welke leeftijdsgroep gaat het? Wanneer ben je senior? Na lang dubben hierover is gekozen voor de doelgroep van 65+.

Bezoek de website van Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)

De Kijker

De Kijker is een uitgave van de Stichting Senioren Collectief Culemborg en bedoeld voor in Culemborg woonachtige senioren. Het blad wordt gesponsord door adverteerders en is gratis beschikbaar.

Het nieuwsblad wordt 10x per jaar bezorgd met een huidige oplage van 1.500 exemplaren. Senioren die het blad in 2015 ontvingen blijven deze ontvangen. Degenen die het blad nog niet ontvangen en bezorging op prijsstellen kunnen dat kenbaar maken via een e-mail aan sscc.secretariaat@gmail.com of telefonisch bij de heer A. Scholtens via (0345) 753039. Wanneer u het blad echter niet meer wenst te ontvangen kunt u dat eveneens kenbaar maken via voornoemd e-mail adres of telefoonnummer.

De samenstelling van de inhoud van het informatieblad is een samenwerking tussen redactieleden van SSCC, Elk Welzijn en Stichting Samen Verder. Andere organisaties met senioren in hun aandachtsgebied zijn welkom om de redactie te versterken.

Wanneer u een idee heeft om te publiceren in De Kijker kunt u dit doen door een bericht te sturen naar de redactie.


ElkWelzijn, dé welzijnsorganisatie van Culemborg!

ElkWelzijn legt verbindingen in de Ontmoetingsplekken van Culemborg en ondersteunt sociale initiatieven van inwoners van Culemborg. Dat is de basis van ons werk. Wijkcoaches van ElkWelzijn zoeken het contact op met alle wijkbewoners, met jong en oud. Ons streven is dat iedereen in Culemborg kan meedoen. Dat ook mensen die kwetsbaar zijn de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. En dat er sociale samenhang is in de Culemborgse samenleving.

ElkWelzijn is een ondernemende organisatie, die meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij. We doen ons werk in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en zijn onderdeel van het sociale wijkteam. Buurtbemiddeling bieden we niet alleen in Culemborg, maar ook in 10 andere gemeenten.

Kijk ook op www.elkwelzijn.nl

Proeftuin De Ontmoeting
Huiskamer van Parijsch

Proeftuin De Ontmoeting Culemborg 

Uw Huis van de Buurt wordt gedragen door actieve vrijwillige burgers die zich verenigd hebben in stichting Proeftuin De Ontmoeting. Het streven is dat iedereen zich hier thuis voelt en er voor elk wat wils is. Veel mensen dragen De Proeftuin een warm hart toe en willen daarom als vrijwilliger graag hun steentje bijdragen. Proeftuin De Ontmoeting biedt tevens, in samenwerking met andere organisaties, ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook bieden wij mogelijkheden tot snuffel- of maatschappelijke stage.

Op de website vindt u informatie over de ontmoetingsruimte en een overzicht van alle activiteiten en mogelijkheden die hier plaatsvinden.