HomeOver SSVFonds Goede Doelen

Fonds 'Goede Doelen' van SSV

Stichting Samen Verder (SSV) heeft de financiële mogelijkheid om naast de financiering van haar projecten ook goede doelen te ondersteunen.

Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling van het fonds 'Goede Doelen', de procedure van aanvragen, de criteria voor verlening van een bijdrage en de toegekende donaties.

Doelstelling SSV: 

 • bevorderen van zelfstandigheid en welbevinden van ouderen en mensen met een beperking
 • welbevinden van de vrijwilligers van SSV

Het fonds 'Goede Doelen' is dienstbaar aan de doelstelling van SSV. Bijdragen uit het fonds 'Goede Doelen' moeten om die reden passen binnen de doelstelling van SSV.

Het fonds 'Goede Doelen' kan aangewend worden ter ondersteuning van:

 • organisaties met projecten / initiatieven die zich richten op de doelstelling
 • individuele personen waar hulp aan wordt verleend

Criteria voor verlenen van ondersteuning:

 • organisaties
  • te subsidiëren projecten of initiatieven moeten zich richten op bovengenoemde doelstelling in ruime zin;
  • het project of initiatief moet in Culemborg worden uitgevoerd, of elders als een Culemborger daar als verantwoordelijke bij betrokken is;
  • eenmalige of (van te voren vast te stellen) meerjarige bijdrage aan een duidelijk omschreven project of activiteit als geheel;
 • individuele hulpverlening
  • te ondersteunen individuele personen c.q. gezinnen die vallen binnen de doel-stelling van de stichting;
  • woonachtig zijn in Culemborg;
 • de ondersteuning heeft in principe een eenmalig karakter.

Procedure:

 • SSV werft geen projecten via de pers, maar via de netwerken en contacten van de medewerkers van onze stichting;
 • aanvragen van organisaties:
  • schriftelijk aanvragen bij het Bestuur van Stichting Samen Verder Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg bestuur@stichtingsamenverder.com
  • motivatie, begroting en public relations voorstel toevoegen
  • uitsluitend rechtspersonen
 • aanvragen van personen:
  • gemotiveerd voorstel van "vertrouwenspersoon" aan Bestuur Stichting Samen Verder, Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg. E-mail: bestuur@stichtingsamenverder.com
  • uit de aanvraag blijkt dat de ondersteuning aanvullend is op de reguliere hulpverlening.

Toekenning:

Toekenning vindt plaats via een bestuursbesluit, zo nodig na het inwinnen van aanvullende informatie.

 • De secretaris zorgt voor de communicatie met de aanvrager en legt de besluitvorming vast.
 • De penningmeester regelt de zakelijke kant.
 • De PRAC verzorgt de publiciteit.

Middelen:

De omvang van het fonds 'Goede Doelen' wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening vastgesteld door het bestuur.

Gesteunde doelen in 2020:

In 2020 slechts 3 aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het fonds Goede Doelen. Dit had alles te maken met de coronapandemie waardoor vrijwel alle activiteiten binnen Culemborg stil kwamen te liggen.

Stichting hulpgroep Laag Inkomen

Het bestuur is in 2020 akkoord gegaan met de samenwerking van SSV met Stichting Hulpgroep Laag Inkomen (SHLI).
Deze samenwerking houdt in dat:

 • ruimte gratis beschikbaar wordt gesteld voor de opslag van spullen van SHLI
 • de Kakelhof gratis ter beschikking wordt gesteld voor kortstondige plaatsing en uitgifte van goederen. Dag en uren zijn in overleg vastgesteld, zodat de Kakelhof niet dubbel verhuurd kan worden. Aangezien SHLI momenteel spullen in de privé vriezer van medewerkers bewaart, schonk SSV een vrieskist, die in de Kakelhof geplaatst is.

Soepje Desiré

Een bijdrage van € 400 werd gedaan aan het project van ElkWelzijn i.v.m. voortzetting van “Soepje Desiré”. Desiré werkt als vrijwilliger bij ElkWelzijn en maakt samen met andere vrijwilligers soep voor een aantal mensen dat eenzaam  is. Deze soep wordt aan huis bezorgd en, op gepaste afstand i.v.m. corona, wordt een kort praatje gemaakt. Het blijkt dat dit zeer op prijs wordt gesteld.

Stichting Senioren Collectief Culemborg

Op 6 maart 2020 zou het jaarlijkse senioren event, georganiseerd door Stichting Senioren Collectief Culemborg, plaatsvinden. Er bleek een begrotingstekort te zijn ontstaan. SSCC deed een beroep op SSV om financieel te helpen dit gat te dichten. Het bestuur van SSV besloot nogmaals incidenteel het gevraagde bedrag van € 1.000 beschikbaar te stellen. Door de coronapandemie kon het event helaas geen doorgang vinden en werd de bijdrage niet uitgekeerd.

Overigen

 • Advertentie in het blad van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)
 • De SSV neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Mede dankzij deze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

  Sponsor van Het BeterBoek

  Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Rivierenland te Tiel.
  Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
  Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!