HomeKLAARTJEKlaartje in coronatijd

Klaartje in coronatijd

Beperkte dienstverlening

Vanaf dinsdag 9 maart ook ritten naar "praktijk van contactberoepen" (o.a. kapper)

Klaartje (vervoer van deur tot deur voor ouderen en mensen met een beperking) heeft de dienst-verlening hervat, maar met de onderstaande beperkingen.
 
Klaartjebus in Corona tijdKlaartje richt zich voorlopig op het "noodzakelijk" vervoer; o.a. dokter, ziekenhuis, poli, tandarts, fysiotherapeut, en verzorgingshuizen. Bel bij twijfel.
We rijden alleen op werkdagen 09.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.00
 
De projectleiding heeft voorzorgsmaatregelen genomen die gebaseerd zijn op het regeringsbeleid en aangepast aan de risicogroep waartoe nagenoeg alle medewerkers van Stichting Samen Verder (SSV) en de klanten behoren. Om die reden wordt met een beperkte dienstverlening gestart. We hopen op basis van de ervaring langzaam maar zeker weer uit te breiden naar zo mogelijk het niveau van voor de coronacrisis.
We evalueren wekelijks en zullen de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd communiceren via onze telefonistes en website (www.stichtingsamenverder.com).
Het naleven van de opgestelde regels is in het belang van klant en medewerkers.
 
Beschermende maatregelen
- De bussen zijn met een doorzichtig scherm zodanig ingericht dat de chauffeur en bijrijder onderling en ten opzichte van de passagiers gescheiden zijn.
- De medewerkers van Klaartje dragen handschoenen en een mondkapje. Zij reinigen na elke rit grondig de contactplaatsen in de bus. Mede om deze reden is de tijd die in de opstartfase per rit wordt ingepland zeer ruim genomen.
- Om de 1,5m. in acht te kunnen nemen, wordt per rit slechts één klant meegenomen, eventueel met persoonlijk begeleider.
Er zijn dus minder ritten in te plannen en personen te vervoeren. Op basis van de praktijkervaring hopen we binnen afzienbare tijd verantwoord het aantal ritten te kunnen uitbreiden.
 
Klanten
Onze telefonistes zullen klanten bij het inplannen van de rit telkens wijzen op de condities waaronder het vervoer plaatsvindt. We verwachten van klanten dat zij:
  • als zij gezondheidsklachten hebben, geen rit afspreken of zich afmelden. Bij twijfel thuisblijven!
  • de persoonlijke hygiëne op orde hebben (o.a. handen wassen voor aanvang rit, hoesten en niezen in binnenkant elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken);
  • verplicht dragen van een mondkapje zoals in het openbaar vervoer;
  • zelfstandig, met rollator of eigen begeleiding (deze rijdt ook mee) naar en van de bus kunnen lopen en zonder hulp in- en uitstappen;
  • medewerkers van SSV ondersteunen in principe de klanten fysiek niet. Eventueel kan een rolstoel gebruikt worden om met de lift in de bus te komen en vervolgens plaats te nemen op een stoel;
  • gepast betalen. Medewerkers hebben geen wisselgeld.

Aanvragen rit